Настоящата политика за поверителност описва как и защо обработваме личните данни, предоставени от Вас на нашия сайт, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с тях. Ние уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и се задължаваме да не използваме предоставените от Вас данни без Вашето съгласие. Обработването на личните Ви данни ще се осъществява винаги в съответствие с изискванията на приложимото законодателство в сферата на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност се прилага за:

Сайт https://kat-bg.com, наричан по-долу в текста за краткост: сайт.

За контакт:

office@kat-bg.com

Лична информация (лични данни)

се отнася до всяка информация, която идентифицира или може да се използва за идентификация, контакт или намиране на лицето, към което се отнася тази информация.

Личните данни, които са били подложени на псевдонимизация, но които могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, поради което също са защитени.

Личната информация не включва информация, която се събира анонимно (тоест без идентификация на отделния потребител) или демографска информация, която не е свързана с идентифицирано лице.

Анонимна информация, която не позволява да се идентифицира физическото лице, не подлежи на защита.

Каква лична информация се събира?

Ние не събираме лични данни от Вас, освен ако Вие, Ваш законен представител или упълномощено от Вас лице не ни ги предостави доброволно. Ние уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и се задължаваме да не използваме предоставените от Вас данни без Вашето съгласие.  Може да се събира основна информация за потребителски профил от всички наши посетители. Не се събира допълнителна информация.

Ние се стремим да гарантираме безопасността и неприкосновеността на личния живот на децата и младежите онлайн, поради което съзнателно не събираме или обработваме лични данни на деца и младежи на възраст под 18 години, освен в случай че сме получили съгласие от страна на родителите.

Как сайтът използва лична информация?

Използва се лична информация, за да се персонализира сайта. Може да се изпращат имейли на посетители относно информация, свързана с темата на сайта. Може също така да се използва лична информация, за да се осъществи връзка с посетители в отговор на конкретни запитвания или да се предостави искана информация.

Какви лични данни  се събират и защо:

Коментари

Когато посетителите оставят коментари на сайта, се събират данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и низа на агента на потребителския браузър, за да се помогне за откриването на спам.

Анонимният низ, създаден от вашия имейл адрес (наричан още хеш), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да се види дали го използвате. Правилата за поверителност на услугата Gravatar можете да намерите тук: https://automattic.com/privacy/. След като се одобри коментара ви, снимката на потребителския ви профил е видима за обществеността в контекста на коментара ви.

Файлове

Ако качите изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извличат данни за местоположението от изображения в сайта.

Контактна форма

Ако желаете, можете да попълните в профила си данни за имейл за технически контакт. Попълнените данни не се използват за маркетингови цели, а само за подобряване на техническото обслужване.

Бисквитки

Ние може да събираме и обработваме информация чрез бисквитки. Тези бисквитки помагат да се направи правилно функционирането на сайта, да се направи сайта по-сигурен, да се осигури по-добро потребителско изживяване, да се разбере как работи сайтът и да се анализира къде се нуждае от подобрение. За подробности относно събраната по този начин информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитки.

Вградено съдържание от други сайтове

https://kat-bg.com/ съдържа вградено съдържание от други уебсайтове. Моля, обърнете внимание, че когато кликнете върху такова вградено съдържание, вие се премествате на друг сайт. 

Вградено съдържание това е например видеоклипове, изображения, статии, линкове, връзки към други сайтове и така нататък. Вграденото съдържание от други сайтове се държи по същия начин, както ако потребителят е посетил другият сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват „бисквитки“, да интегрират допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с вграденото съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате профил и сте влезли в него. 

Съветваме ви да прочетете политиката за поверителност, политиката за бисквити и условията за ползване на тези свързани сайтове, тъй като те може да се различават от тези на https://kat-bg.com/

Анализи

Не се събират и не се обработват лични данни за никакви видове анализи, а също и такива, които:

– разкриват расов или етнически произход;

– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Колко дълго ще се пазят данните ви

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да може автоматично да се разпознават и одобряват коментарите за последващи действия, вместо да се държат в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на сайта, се съхранява и личната информация, която предоставят в потребителския си профил.

Какви права имате върху данните си

Ако имате профил на сайта или сте оставили коментари, можете да поискате да получите всички данни, които сте предоставили. Можете също така да поискате да се изтрият всички лични данни, които сте предоставили. Това, според действащото законодателство, не включва данни, които има задължение да се пазят за административни, правни или охранителни цели. За получаване на допълнителна информация или за изтриване, може да използвате предоставената форма за връзка (office@kat-bg.com) или която и да е друга форма за връзка, която ви е удобна.

Ето пълен списък на всички права, от които можете да се възползвате по всяко време:

– Правото на достъп
– Право на поправка
– Право на заличаване
– Правото на ограничаване на обработката
– Правото на възражение срещу обработването
– Право на преносимост на данните
– Право на жалба до надзорен орган
– Право на оттегляне на съгласието
– Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Как посетителите могат да коригират неточности в личната информация?

Посетителите могат да се свържат с нас за актуализиране на лична информация за тях или за коригиране на неточности, като изпратят имейл на office@kat-bg.com

Как се използва информация за вход?

Информация за вход, включително, но не само IP адреси, интернет доставчици и типове браузъри, се използва, за да се анализират тенденциите, да се администрира сайта, да се проследява движението и използването на потребителя и да събира широка демографска информация.

С кого се споделят вашите данни

Личните ви данни може да бъдат предоставени само по реда на спазване на българското законодателство на имащите право по закон на това.

Коментарите на посетителите могат да се проверяват чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.

Какви партньори или доставчици на услуги имат достъп до лична информация от посетители и / или оторизирани клиенти на сайта?

По силата на писмени договорни отношения има и/или ще се влиза в партньорства с редица доставчици. Такива доставчици могат да имат достъп до определена лична информация при необходимост и при спазване на законовите изисквания за това. Настоящата политика за поверителност не обхваща правото на събиране или използване на тази информация от страна на партньори и доставчици на услуги. Разкриване на лична информация е допустимо единствено в случаите да се спази законът. Ще бъде разкрита лична информация, за да се осъществи съобразяване със съдебно разпореждане или призовка или искане от правоприлагаща агенция за освобождаване на информация. 

Как се съхранява лична информация?

Лична идентифицирана информация, се съхранява сигурно и не е достъпна за трети лица, с изключение на използване, както е посочено по-горе.

Какви възможности са на разположение на посетителите по отношение на събирането, използването и разпространението на информацията?

Посетителите могат да се откажат да получават нежелана информация по линия на сайта, като отговарят на имейли според инструкциите или като заявят това на office@kat-bg.com

Как се защитават вашите лични данни

Полагат се всички усилия да се осигури надежден и сигурен сайт. За целта сайтът е поверен на услугите по хостинг и домейн на реномирана фирма, която е изградила надеждна защита и всеки ден блокира успешно десетки хиляди опити за компрометиране на сайтове.

Личната информация на посетителите на сайта е защитена с парола, за да се предотвратят опити трети лица да получат достъп до информацията. Редовно се проверяват системите и процесите ни за сигурност. Чувствителната информация, предоставена в потребителските профили, е защитена от протоколи за криптиране, за да защити информацията, изпратена по интернет.

Въпреки че се предприемат разумни мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни, те може да са обект на грешки, подправяне и пробиви и не може да се гарантира от никой, че подобни събития няма да се състоят и ние не носим отговорност към посетителите за всякакви подобни събития, които са извършени от трети лица, въпреки полаганите от нас усилия за предотвратяване на такива събития.

Какво се случва, ако политиката за поверителност се промени?

Настоящата Политика е последно обновена на 09.06.2020г. Ние можем да я променяме, за да бъде актуална спрямо действащото законодателство. Ние ще публикуваме всички промени на тази страница и Ви насърчаваме да я следите редовно, за да бъдете информирани.

Ако обаче се промени политиката за поверителност по начин, който може да доведе до разкриване на лична информация, която посетител по-рано е поискал да не бъде разкрита, ние ще се свържем с такъв посетител, за да позволим на такъв посетител да предотврати такова разкриване.