За улеснение на всички клиенти, ние сме частна фирма и извършваме следните услуги към КАТ София-град и КАТ София-област

  • ВСИЧКО, СВЪРЗАНО С ШОФЬОРСКА КНИЖКА:

1. Отказ от издаване на шофьорска книжка (СУМПС). Светкавична помощ.

За записване на час: КЛИКНИ ТУК

2. Издаване на шофьорски книжки на чуждестранни граждани. Светкавична помощ.

За записване на час: КЛИКНИ ТУК

3. Да подадете: 

– документи за първоначално издаване на шофьорска книжка (СУМПС) и контролен талон, цена 30 лв
– документи за придобиване на нова нова категория, цена 30 лв
– документи за подмяна на шофьорска книжка (СУМПС) поради изтичане срока на валидност или заради промяна на данните на водача (променен постоянен адрес или фамилия при граждански брак), цена 30 лв

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

4. Да проверите / заплатите:
–  дължимите глоби за нарушения и наказания, камери (ако го направите чрез нас не ви връчват невръчените наказания, актове, наказателни постановления (НП), но разбирате за тях), цена 30 лв

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

5. Да проверите:
– колко точки имате в книжката (важно, защото ако всички точки са отнети, то губите право да имате книжка и ще трябва да се явите на проверовъчен писмен и теоретичен изпит – всичко от начало), цена 30 лв;

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

6. Да подадете възражение, жалба. цена 30 лв

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

7. Да проверите дали са ви снимали с камера за превишена скорост, преди шефа ви да е разбрал за това (и наказал и уволнил), можете да го направите чрез нас, а ние да направим така, че да не бъдете компроментирани в работата си. цена 30 лв

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

8. Отнели са ви книжката за алкохол. ПТП, наркотични вещества или липса на контролни точки. 

На 100 % можем да Ви помогнем. За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

9. Да си извадите справка за нарушения (нужно ви е при започване на работа като таксиметров шофьор). цена 30 лв

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

 

  • ВСИЧКО, СВЪРЗАНО С АВТОМОБИЛА:

1.Първоначална регистрация на ново ПС (превозно средство), първоначална регистрация на употребявано ПС внесено в БГ, пререгистрация на ПС (от един град в друг). Времето, което ще ви трябва е от 5 до 7 часа, ако имате всички неоходими документи и няма проблеми, неизправности и усложнения по автомобила. Цена 115лв.

За записване на час: КЛИКНИ ТУК

2. Промяна на номер при изгубени или откраднати регистрационни табели на ПС. Преиздаване на свидетелство за регистрация I-ва част (изгубен голям талон) на ПС.Пускане в движение на ПС. Промяна на данни на ПС – Цена 115лв.

За записване на час: КЛИКНИ ТУК

3. При принудително отнемане на малкия талон (ПАМ) и номерата на автомобила – съдействие за отмяна на ПАМ (светкавично).

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

4. Пускане на колата в движение. – Цена 115лв.

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

5. Справка за задължения преди покупка на автомобил. Може да се окаже, че сте си купили автомобил, чийто собственик има запор или задължения, които ще трябва вие да платите, за да можете да пререгистрирате автомобила, който вече сте му платили. Цена 40лв

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

6. Преференциален номер за клиента, цена 30 лв. Различни цени в зависимост от желанията на клиента.

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

7. За докарване на автомобил на адрес, пожелан от клиента, цена 35лв.

8. Вписване на ползвател в талоните на автомобила, цена 30лв

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

9. Гражданска отговорност и автокаско и на автомобила – работим с всички застрахователни компании и когато регистрацията е през нас издаваме анекс към новия талон безплатно.

За сключване чрез нас: КЛИКНИ ТУК

  • ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:

1. Психотест. Цена 60 лв

За записване на час: КЛИКНИ ТУК

2. Професионална компетентност. Къс курс – цена 170 лв. Дълъг курс – цена 350 лв.

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

3. АДР.

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

4. Заклет преводач (всички езици).

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

5. Съдействие при превод на дипломи и заверка в МОН. Цена 60 лв.

За съдействие от нас: КЛИКНИ ТУК

 

При проверка чрез нас печелите:

1. Спестявате си време (от няколко часа до няколко дни).

2. Не ви връчват невръчените наказания, актове, наказателни постановления (НП), но разбирате за тях.

3. Професионална безплатна консултация и решения за вашите желания и проблеми.

4. Възможност да ви спестим много глоби, наказания и нерви.

5. Решаване на всички юридически проблеми и казуси.

ВАЖНО!

Когато опитате сами да се справите почти винаги стигате до следната ситуация: редите се и чакате с часове и накрая се оказва, че ви връщат за нещо, идвате втори път и ви връщат за друго и така с дни. Ние можем да свършим всичко това вместо вас, а вие да употребите загубеното време в нещо по-ползотворно. Оставете проблемите и нервите на нас.

ВАЖНО!

Когато срещнете затруднение в КАТ, не продължавайте да упорствате, защото вероятно ще получите отказ и тогава нещата ще станат още по-трудно и бавно, оставете на нас да се справим.